ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Σωματείο Athens Dental Student’s Association – ADSA διοικείται από ένα εννιαμελές Διοικητικό Συμβούλιο:

1. Πρόεδρος

∼ Κουφατζίδου Μαριάννα

2. Αντιπρόεδρος

∼ Καρβελέας Ηλίας

3. Γενικός Γραμματέας

∼ Κουμέντου Εμμανουέλα

4. Αναπληρωτής Γραμματέας

∼Ίρις Παπαδοπούλου

5. Ταμίες
∼Κοκαλιάρη Μυρτώ

∼Στεργιάδης Λεωνίδας

6. Υπεύθυνος Τύπου και Μέσων Ενημέρωσης

∼Γιαννέλου Χρυσή

8. Επιστημονικός Υπεύθυνος

∼Μπασδέκη Ειρήνη – Ιουλιανή

9. Υπεύθυνος εθελοντισμού

∼Ζαχαριά Βάσω

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑