ΑΙΜΟΔΟΣΙΕΣ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ∼ 7-8 / 11 / 2017 ( Ιατρική Σχολή Αθηνών )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ∼ 6-7 / 12 / 2017 ( Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑